Preventh partners

Maak kennis met onze partners

Partners van Preventh

Preventh werkt samen met gespecialiseerde partners aan de inzetbaarheid van medewerkers. Iedere partner is zorgvuldig geselecteerd en heeft een eigen verantwoordelijkheid. Samen sluiten zij optimaal op elkaar aan waardoor Preventh de ideale dienstverlening en polisvoorwaarden kan aanbieden. Alle partners samen hebben één gemeenschappelijk doel: een leven lang werken mogelijk maken. 

 

            

 

Qragt: Aandacht beweegt mens en loopbaan 

Iedereen verdient het om in hun leven happy, gezond, gemotiveerd en in balans te zijn en te blijven. In de huidige maatschappij raken mensen uit balans door de toenemende werkdruk, stress en het ontbreken van een vertrouwenspersoon om persoonlijke en bepalende life-events tijdig te signaleren en op te lossen. Er is behoefte aan een erkende, vertrouwde partner die voor zowel werknemer als werkgever rendement oplevert. Met als uitgangspunt gezonde en gemotiveerde werknemers!

Qragt begeleidt mensen naar concrete oplossingen voor échte persoonlijke en bepalende life-events. Dat doen zij altijd vanuit een veilige basis met de juiste aandacht en op een oprechte manier. Denk aan financiële- en omgangsproblemen, relatieproblematiek, loopbaanproblemen, toenemende afstand tussen noodzakelijke vaardigheden en aanwezige competenties of het niet kunnen vinden van een goede balans tussen privé en werk. Deze factoren leiden steeds vaker tot uitval, maar zijn niet of nauwelijks zichtbaar voor werkgevers tot het moment dat iemand uitvalt. Qragt biedt mensen de veiligheid om kwetsbaar te zijn door geen informatie met werkgevers te delen. Ontdek welke concrete oplossingen Qragt aanbiedt.

 

Capability: Ondernemers in arbo- en verzuimmanagement 

Verzuim is niet altijd te uit te sluiten. Langdurig verzuim is daarentegen vaak wel te voorkomen. Daar ligt dan ook de kracht van Capability als gecertificeerde arbodienst. Vanuit de visie dat verzuim vaak een schreeuw om aandacht is en dat een oprechte dialoog voor werknemers vaak de enige manier is om versneld tot (deel)herstel te komen, werkt Capability met volle overtuiging vanuit het taakdelegatie model. De Verzuim- & Relatiemanagers werken onder verantwoordelijkheid van de Bedrijfsartsen en met behulp van innoverende triage technieken dagelijks aan de analyse van het individuele verzuim en dragen actief bij aan een snel herstel.

Capability helpt bedrijven om een goed verzuimbeleid te implementeren en uit te voeren. Met actieve begeleiding van het ziekteverzuim van hun werknemers, het naleven van de wet- en regelgeving, het inzetten op preventie en inzetbaarheid, het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving en alles daar omheen. Ontdek hier alle voordelen van Capability.

 

Ephecta: Werkt voor jou

Als een loopbaan vastloopt, zorgt Ephecta voor nieuwe energie. De oorzaken hiervan zijn uiteenlopend. Soms is dit het gevolg van langdurig verzuim waarbij is vastgesteld dat terugkeer bij de eigen werkgever niet meer mogelijk is. In andere gevallen is het een gevolg van een reorganisatie of het niet meer kunnen voldoen aan de gestelde functie-eisen. In alle gevallen is de vraag uiteindelijk hetzelfde; de medewerker moet noodgedwongen op zoek naar een nieuwe uitdaging in zijn of haar loopbaan. Dan komt het specialisme van Ephecta om de hoek kijken. De Werkconsulenten van Ephecta zijn ware professionals daar waar het gaat in het laten aansluiten van de talenten van werknemers op de vraag op de arbeidsmarkt.

Samen met werknemers worden de competenties nauwgezet onderzocht, rekening houdend met eventuele beperkingen. Uiteindelijk ontstaat een helder en concreet beeld waar de kansen op de arbeidsmarkt liggen en wordt een plan van aanpak gemaakt om deze kansen ook daadwerkelijk te realiseren. De Werkconsulenten komen grotendeels bij werknemers thuis en worden gedurende het traject ondersteund door Arbeidsdeskundigen en Bedrijfsartsen. Hierdoor kan Ephecta snel schakelen en ontstaat er geen verlies aan herplaatsingstijd. Een succesformule! Hoe Ephecta dat doet, kijk hier!

 

Mandatis 

Mandatis BV is gevolmachtigde van een aantal gerenommeerde binnen- en buitenlandse maatschappijen en Lloyd’s approved coverholder.

In deze hoedanigheid heeft Mandatis BV verregaande bevoegdheden om verzekeringen te accepteren, polissen op te maken, schaden te behandelen en producten te ontwikkelen voor zowel het particuliere als het zakelijke segment.

De advisering rondom de producten vindt plaats door de met haar samenwerkende assurantiekantoren.

Wil jij Preventh beter leren kennen?

De Preventh oplossing    Ik wil meer informatie

Vragen / Advies

Direct bellen 088 - 018 82 00

Hanzepoort 25, 7575 DB Oldenzaal, info@preventh.nl