×
×

De partners van Preventh


Eerlijke polisvoorwaarden en de beste samenwerkingspartners op het gebied van duurzame inzetbaarheid zijn van het grootste belang om de doelstelling van Preventh blijvend te kunnen waarborgen. Een blijvend lage totale premie voor de gehele Preventh oplossing. Iedere partner is dan ook zorgvuldig geselecteerd en heeft binnen de duurzame inzetbaarheid haar eigen werkveld en verantwoordelijkheid.
 
Preventie partner
jobport
Jobport legt zich al 14 jaar toe zich toegelegd op het digitaal verbinden van mens en werk vanuit de filosofie: “Passend werk voor iedereen”.

Iedere dag zijn ruim 20 developers en arbeidsspecialisten bezig de marktleidende digitale platform verder te ontwikkelen en te versterken.

Jobport

Jobport gebruiken heeft de volgende meerwaarde voor bedrijven:
 • Gevalideerde inzichten in competenties, ontwikkelmogelijkheden, belastbaarheid, drijfveren, interesses, etc. door een uitgebreide Toolbox.
 • De mogelijkheid van een hoge mate van zelfregie voor medewerkers.
Met Jobport zijn bedrijven verder in staat om:
 • Zelf en zonder externe inkoop (insourcing) vorm en inhoud te geven aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
 • Frequent loopbanen en ontwikkelwensen te monitoren.
 • Mensen versneld laten terugkeren uit verzuim.
Meer informatie
jobport.nl 
Arbo partner
WIM arbo
WIM arbo helpt organisaties en hun medewerkers verder. WIM arbo gelooft in arbodienstverlening, waarbij het draait om de mens en niet om de procedures.

De WIM adviseur is hierbij de eerstelijns gesprekspartner voor medewerkers en ondernemer in het geval van verzuim.
WimArbo

Deze adviseur werkt onder taakdelegatie, voert het goede gesprek en objectiveert het verzuim volgens de verzuimvisie 20-60-20:
 • 20% van het verzuim een medische oorzaak heeft, dan wordt naar de WIM arts doorverwezen.
 • 60% van het verzuim komt door persoonlijke omstandigheden
 • 20% organisatiebeleid als verzuimoorzaak heeft.
WIM arbo is gericht op oplossingen, het weer in beweging zetten en laten floreren van mensen en bedrijven waarbij:
 • Florerende mensen veerkrachtiger zijn, meer positieve energie ervaren, zowel in hun werk als privéleven.
 • Veerkrachtige mensen productiever zijn, minder verzuimen en minder risico op uitval lopen.
 • Samenwerking met de ondernemer een randvoorwaarde is om succesvol te kunnen zijn.
Meer informatie
wimarbo.nl 
Mobiliteits partner
Kootsch
Werk biedt houvast, stabiliteit en zekerheid en is daarmee een essentieel onderdeel van ons leven.

Kootsch biedt de best mogelijke begeleiding op het moment dat werk niet meer bij je past of dreigt weg te vallen. Herontdek jezelf, krijg hernieuwd inzicht en hervind je kracht, met Kootsch.
Kootsch

Bij Kootsch geloven we in samenwerken. In de driehoek van ervaren coach, medewerker en werkgever wordt:
 • problematiek die ten grondslag ligt aan de vraag tot begeleiding bespreekbaar gemaakt waarmee het vizier op de toekomst kan worden gericht;
 • kennis, kunde, vaardigheden en drijfveren van de medewerker in kaart gebracht;
 • een concreet, reeël en haalbaar plan van aanpak opgesteld.
De diensten van Kootsch helpen medewerkers in balans te blijven en te komen en maken medewerkers weerbaar met de inzet van:
 • Loopbaan-, budget-, Stress-, Leefstijl- en Talentcoaching waarmee de coaches je steeds sterker maken.
 • Re-integratie als je als gevolg van beperkingen in je belastbaarheid niet meer bij je eigen werkgever kunt re-integreren.
 • De zoektocht naar een andere baan als je als gevolg van reorganisatie of fusie ontslagen dreigt te worden.
Meer informatie
kootsch.nl