×

Veel gestelde vragen


Bekijk hieronder een overzicht van veel gestelde vragen.
Staat je vraag er niet tussen? Vul onderstaand formulier in.

Als een medewerker langer ziek is dan de wachttijd, in kalenderdagen, die in de polis is opgenomen, is er mogelijk recht op een schade-uitkering. Wanneer die uitbetaald en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden hebben we onderstaand opgenomen.

 • Bij de ziekmelding dienen alle feiten en omstandigheden doorgegeven te worden die van belang zijn om te bepalen of er aanspraak op een schade-uitkering gemaakt kan worden mocht het verzuim langer gaat duren. Is er bijvoorbeeld sprake van regres (een ander is mogelijk aansprakelijk voor het ontstaan van het verzuim) dan moet dat gemeld worden. Ook als er sprake is van een mogelijk arbeidsconflict (naar de mening van werkgever of medewerker) moet dat direct worden gemeld;
 • Als werkgever doe je er, aantoonbaar, al het mogelijke aan om de re-integratie van een medewerker te bevorderen. Op zijn minst worden alle adviezen van de arbodienst nauwgezet opgevolgd;
 • Als de arbodienst laat weten dat een medewerker, deels, hersteld is moet dat binnen 14 dagen nadat dit bekend is gemaakt, doorgevoerd worden binnen Mijn Preventh;
 • Als daarom gevraagd wordt moet de loonstrook van een medewerker over de gevraagde maand geüpload worden binnen Mijn Preventh.

Als een werkgever zich aan deze spelregels houdt wordt vertraging in de uitbetaling van schade-uitkeringen zoveel als mogelijk voorkomen en kan de verzekeraar het recht op een schade-uitkering zo snel mogelijk vaststellen. Een schade-uitkering is altijd een achteraf uitkering. De werkgever dient het salaris gewoon door te betalen op de wijze zoals te doen gebruikelijk binnen het bedrijf in geval van verzuim. Een schade-uitkering zal over het algemeen, als er geen bijzonderheden zijn, aan het einde van de maand volgend op de maand van salarisbetaling, worden overgemaakt.

 

Het unieke van de Preventh oplossing zit hem in de opzet. De uitdaging die wij samen met jou aangaan is ervoor zorgen dat jouw werknemers optimaal inzetbaar zijn en blijven. Door volop in te zetten op preventie door het monitoren van de loopbaanontwikkeling en mentale fitheid van jouw werknemers waarmee we de kans op uitval tijdig signaleren. Door samen te werken met een arbodienst die werkgevers, werknemers en verzekeraars begrijpt en hun vaak tegengestelde belangen weet te verenigen en door werknemers een perspectief bij hun werkgever of op de arbeidsmarkt te bieden in het geval de loopbaan stagneert.

Wat levert de inzet op die uitdaging op? Een hoge mate van inzetbaarheid, een laag verzuim, weinig tot geen schadelast voor verzekeraar en een blijvend scherpe verzuimpremie. En dat we die lage verzuimpremie achter aan de zin zetten is wat de Preventh oplossing zo uniek maakt. Bij Preventh is de verzuimverzekering en de daaruit voortvloeiende schade uitkering een vangnet en geen voorliggende voorziening. Natuurlijk heb je recht op een schade uitkering mocht dat aan de orde zijn maar wij weten dat je meer hebt aan inzetbare werknemers waar je op kunt rekenen. En juist de aandacht voor de inzetbaarheid en de lage schadelast zorgt er weer voor dat jouw totale premie druk aan verzuimpremie en dienstverlening blijvend scherp is.

Bij Preventh kun je ook niet beknibbelen op de dienstverlening. Alles wat eventueel nodig is aan preventie-, arbo-, loopbaan-, re-integratie- en mobiliteitsdienstverlening is inbegrepen in de Preventh oplossing. Dat doen we om te voorkomen dat werkgevers de inzet van deze diensten uitstellen uit financiële overwegingen. Uit ervaring weten wij dat hiermee de schadelast alleen maar hoger wordt. Bovendien is het een groot voordeel dat je nooit te maken krijgt met een onaangename financiële verrassing. En dat is wel zo prettig.

Sterker nog, Preventh is meer dan een verzuimontzorgverzekering. Wij weten dat de traditionele verzekeraars met hun intermediaire achterban de verzuimontzorgverzekering promoot als de beste oplossing voor MKB-ers. Maar dat is onzin. In feite is de verzuimontzorgverzekering niets nieuws maar oude wijn in nieuwe vaten. De gemiddelde verzuimontzorgverzekering biedt niets meer dan de oude verzuimverzekering. Hij is echter wel duurder en dan weet je direct waarom deze zo wordt gepromoot. De verzekeraar weet toch wel dat je als werkgever de oude en nieuwe polisvoorwaarden niet gaat vergelijken en jouw tussenpersoon vindt de extra provisie en het feit dat hij alleen het woord ontzorg hoeft te roepen wel zo prettig. Kan 'ie snel door naar de volgende klant.

Bij Preventh is het gewoon heel simpel. Je betaald een bedrag voor het complete inzetbaarheidspakket en een verzuimpremie. Dat betaal je per maand en voor dat bedrag heb je gewoon alles wat je nodig hebt. Alle inzet van dienstverlening is daarmee gegarandeerd, zelfs een re-integratie Spoor 2, Outplacement of loopbaancoachingstraject, alle arbodienstverlening en de inzet van de preventie producten binnen Jobport. Dus nooit onverwacht een rekening of een konijn uit de hoge hoed. Dat noemen wij bij Preventh ontzorging. Zo kun jij als werkgever lekker gaan ondernemen!

Het Jobport platform biedt een slimme totaaloplossing voor vraagstukken op het vlak van loopbaan, verzuim, re-integratie en mobiliteit. Als relaties van Jobport heb je toegang tot Jobport Loopbaan. Dit onderdeel van Jobport is gericht op het voorkomen van verzuim en het leveren van een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van jouw werknemers. Binnen Jobport Loopbaan staan tal van testen en metingen klaar voor jouw werknemers.

 • Zorg ervoor dat jouw werknemers eenmaal per jaar een loopbaanscan maken. Zo weten zij waar ze energie van krijgen en wat hen energie kost, wat ze zoeken in hun werk en wat hun ambities zijn. Bespreek de loopbaanscan met je werknemer, durf het goede gesprek met ze te voeren en verhoog de betrokkenheid.
 • Binnen Jobport Loopbaan is ook de Veerkracht & Groei scan beschikbaar. Merk je dat een werknemer niet zo lekker in zijn of haar vel zit? De Veerkracht & Groei scan geeft een feilloos inzicht in het risico dat bestaat op uitval in de komenden 9 maanden als gevolg van spannings- en burn-out klachten. En het wordt nog mooier, er worden adviezen verstrekt hoe die uitval te voorkomen is.

Met Jobport zorg je er dus voor dat jouw werknemers minder of niet verzuimen. Jij hebt minder stress als ondernemer en hebt grip op je kosten. Wat wil je nog meer?

WIM arbo is de arbodienst van Preventh. Dat zijn zij niet voor niets. Ze delen hun visie op inzetbaarheid met Preventh. WIM arbo gelooft dat oprechte aandacht voor de mens de meeste kans op een snel herstel biedt. De wereld van vandaag is een stuk ingewikkelder dan die van pakweg 30 jaar geleden. Er wordt tegenwoordig veel van mensen en dus jouw werknemers gevraagd. Niet eens door jou als werkgever. De functies en taken van jouw werknemers zijn meestal helder, strak omlijnd en beschreven. Jouw mensen weten waar ze als werknemer voor staan opgesteld. De ingewikkeldheid zit hem meer in alles naast hun werk. Alle ballen hoog houden, financiële uitdagingen in het huishoudboekje, het doet iets met ze en het vult hun emmer. Iedere dag opnieuw. Door de oplopende vermoeidheid ontwikkelen jouw mensen daardoor vaak fysieke ongemakken. En dan komt de uitval en ben jij als werkgever de klos. Want zo zit de wereld, en wetgeving, dan ook weer in elkaar. WIM arbo beseft als geen ander in welke spagaat de gemiddelde werkgever zit en pakt daarop door.

 • De WIM adviseur biedt een luisterend oor en ziet de mens;
 • Zij gaan voor het goede gesprek en creëren vertrouwen;
 • De WIM adviseur schakelt indien nodig de Bedrijfsarts in, geen onnodige medicalisering;
 • WIM arbo werkt oplossingsgericht, meedoen helpt herstel bevorderen, rust roest.

WIM arbo heeft ervaring in het werk binnen de ingewikkelde driehoek die wordt gevormd door Werknemer, Werkgever en Verzekeraar en heeft oog voor de belangen van alle betrokken partijen. Dat helpt werknemers versneld inzetbaar te worden, houdt de premiedruk voor werkgevers onder controle en de schadelast voor de verzekeraar laag. Hiermee vormt WIM arbo een belangrijke spil binnen de Preventh oplossing. 

Kootsch is de partner van Preventh op het gebied van coaching, re-integratie en mobiliteit. Binnen Kootsch werken coaches met een ruime levens- en werkervaring. De meeste van hen zijn zelf ondernemer (geweest) en weten voor welke uitdagingen en dilemma's werkgevers iedere dag komen te staan Dat helpt hen tijdens de begeleiding van werknemers die om wat voor reden ook, dreigen, vast te lopen in hun loopbaan. Dat voorkomen en/of oplossen is waar de coaches van Kootsch voor gaan. Kootsch weet als geen ander dat de schadelast voor werkgever én werknemer hoog kan oplopen als niet tijdig een oplossing voor een loopbaanprobleem wordt gevonden.

 • Werknemer belandt in de WW of WIA en krijgt te maken met een aanzienlijke terugval in inkomen;
 • Als werkgever mis je productiviteit als gevolg van de verminderde inzetbaarheid van werknemers;
 • De werkdruk op jouw andere werknemers neemt toe en vormt een extra risico.

De diensten van Kootsch bieden de hoogste mogelijke garantie op het voorkomen van bovengenoemde ririco's en maken daarom onderdeel uit van de Preventh oplossing. Een garantie op een lage schadelast is in het voordeel van alle samenwerkende partijen binnen de Preventh oplossing.

Nee, dat is niet mogelijk! De Preventh oplossing maakt gebruik van vaste partners. Dat is juist één van de sterke punten van Preventh. Door te werken met vaste partners kunnen wij ervoor zorgen dat zij allemaal optimaal samenwerken via dezelfde spelregels, op elkaar aansluitende voorwaarden en met de zelfde visie. Bovendien kunnen we jou als werkgever dan ontzorgen door alles wat u eventueel te regelen heeft voor uw werknemers op het gebeid van inzetbaarheid aan te bieden via Mijn Preventh. Geen uitzoekwerk waar je terecht moet met je vraag, verzuim- of betermelding of schade uitkering. Gewoon inloggen in Mijn Preventh en aan de gang. Lekker snel en makkelijk zodat jij were verder kunt gaan met ondernemen.   

Veiligheid staat hoog op de agenda van Preventh. Wij werken met vertrouwelijke persoonsgegevens en wij willen zeker weten dat deze gegevens niet bij onbevoegde terecht komen. Is dat lastig? Ja en nee. Natuurlijk is het even wat gedoe maar als je er een paar minuten de tijd voor neemt is het zo opgelost en geregeld. Hoe stel je 2 factor authenticatie in?

 1. Ga als eerste naar de Apple app store of de Android Play store op je mobiel.
 2. Download Microsoft authenticator.
 3. Log in Mijn Preventh in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
 4. Je krijgt een pop-up te zien waarin je gevraagd wordt 2 factor in te stellen.
 5. Volg de aanwijzingen binnen Mijn Preventh.
 6. Open als dat gevraagd wordt de authenticator app op je mobiele telefoon.
 7. Kies in de app voor het plusje bovenin de blauwe balk.
 8. Kies in de lijst voor ander account.
 9. Scan de QR code binnen Mijn Preventh of voer de getoonde code in de app in.
 10. Rond de registratie af.

Je bent nu klaar voor 2 factor authenticatie. De volgende keer als inlogt binnen Mijn Preventh wordt je gevraagd om een code. Ga dan naar de autenticator app op je telefoon en ga in het scherm van die app naar Preventh. Daar zie je een code die je in Mijn Preventh kunt invoeren waarna je inlogt en je binnen Mijn Preventh van alle mogelijkheden gebruik kan maken.

Het opvragen van een premie indicatie is zo gedaan bij Preventh. Je hebt immers wel wat anders te doen dan hier heel lang mee bezig te zijn. dat doen wij wel voor je. Ga naar de Preventh aanbod pagina en doorloop onze premie indicatie pagina. Wij beloven jou dat we geen moeilijk vragen stellen en geen documenten opvragen in dit stadium. Maar dat is nog niet alles. Als jij de gegevens naar waarheid hebt ingevuld beloven wij jou dat de uiteindelijke offerte, als je die besluit aan te vragen naar aanleiding van onze premie indicatie, daar niet van zal afwijken. Hoe verloopt het proces van premie indicatie naar offerte en polis?

 • Voer de benodigde gegevens in voor een premie indicatie.
 • Als je dat hebt gedaan ontvang je per ommegaande een vrijblijvende premie indicatie.
 • Lijkt het je iets dan kun je via de premie indicatie verder gaan met invullen.
 • Vul de aanvullenden gegevens in. Je hebt nog de verzamelloonstaat van het voorgaande gehele jaar nodig (dat je in het begin van een jaar over het voorgaande jaar ontvangt). Die kun je opvragen bij je salarisadministrateur of accountant.
 • Het liefste ontvangen wij ook de verzuim rapportages over de afgelopen 3 jaar. Heb je die niet dan is er geen man over boord. Zonder kan ook. Omdat we dan geen schadeverleden hebben kan de premie dan in het begin iets hoger uitvallen.

Je kunt maximaal 3 premie premie indicaties en later ofertes aanvragen. Dus met verschillenden dekkingspercentages en/of wachtdagen. Heb je dat gedaan, en meer is het niet, dan garanderen wij een offerte binnen 24 uur. Je krijgt een bericht van ons dat de offerte klaar staat binnen Mijn Preventh en je hebt je inlog gegevens inmiddels ontvangen. Kies uit de verschillende offertes de gewenste offerte en je krijgt de polis retour.

Het enige dat je nu nog moet doen om echt te kunnen starten is et uploaden van je werknemers. Daarvoor ontvang je een Excel sheet die je kunt uploaden of je kunt ervoor kiezen dat handmatig binnen Mijn Preventh te doen. Wij verwekomen je graag bij Preventh. Tot snel!

De premie-indicatie verloopt geheel geautomatiseerd via onze risicodrager. Het resultaat van de premie-indicatie kan echter tegenvallen en/of vragen oproepen. In nader overleg met de risicodrager kan deze besluiten om ten opzichte van de premie-indicatie scherper te gaan offreren. Houdt hierbij rekening met het volgende:

 • Ga het gesprek met de risicodrager aan voordat de offerte is uitgebracht, dus op basis van de premie-indicatie. Dan gaat het qua automatisering zeker goed.
 • De risicodrager offreert altijd als een premie indicatie wordt uitgebracht. Als ze het risico niet wenst te hebben dan offreren zij een hoog percentage waardoor de offerte naar alle waarschijnlijkheid toch niet geaccepteerd wordt.

Upload dus geen verzuimrapportages en/of verzamelloonstaten als je nog in overleg wenst te gaan met de risicodrager.

Vragen?

Stel ze gerust. Icon down