×

WIM arbo

Listening to move forward


Eerst ‘het goede gesprek’  en dan vanuit vertrouwen altijd verder helpen.


Een gecertificeerde arbodienst, die vanuit vertrouwen en met oprechte aandacht altijd verder helpt. In uitvoering is de WIM adviseur altijd de eerstelijnsgesprekspartner voor iedereen die met verzuim te maken heeft. Deze gaat het goede gesprek aan en geeft richting vanuit onze 20-60-20 verzuimvisie. 

20-60-20 Verzuimvisie
Een goede verzuimaanpak begint bij het kijken naar de oorzaak. Bij WIM arbo weten we uit ervaring dat 80% van de verzuimoorzaken niet medisch is of in ieder geval  niet met een medische aandoening begint. Waarom zou dan direct een arts nodig zijn. Uit ervaring blijkt dat:

  • 20% van het verzuim een medische oorzaak heeft;
  • 60% van het verzuim komt door persoonlijke omstandigheden;
  • 20% een HR-thema als verzuimoorzaak heeft.

Daarom is bij Wim arbo dan ook niet de arts maar de WIM adviseur de eerstelijns gesprekspartner voor iedereen die met verzuim te maken heeft.

De WIM adviseur
De WIM-adviseur heeft de centrale rol in de begeleiding van verzuim in taakdelegatie van de bedrijfsarts. Deze is pro- actief, creëert verbinding, stimuleert beweging en betrekt zo nodig de bedrijfsarts. De Bedrijfsarts beoordeelt of er  medische aandachtspunten zijn die invloed hebben op her-stel of het uitblijven ervan. 

De WIM adviseurs zijn allemaal senior professionals die hun sporen verdiend hebben in management, personeelszaken, training en coaching maar natuurlijk ook uitgebreide kennis hebben van inzetbaarheid, verzuim en regelgeving.

Het goede gesprek
Een eerste vereiste om een goed gesprek mogelijk te maken is vertrouwen geven én bereikbaar zijn. In het gesprek wor-den moeilijke onderwerpen niet uit de weg gegaan. Maar wie open staat en oprecht luistert, vind verbinding. Zo komen we altijd samen verder. 

“De Wim adviseur demedicaliseert en draagt bij aan herstel”


Het doel van het gesprek is het vinden van oplossingen om werkhervatting op een goede manier mogelijk te maken. Waar nodig helpen wij naar de juiste specialist te verwijzen zoals een Psycholoog, Fysiotherapeut, Mantelzorg Makelaar, Budget Coach, Werkplek deskundige, Leefstijl Coach, HR adviseur, Mediator, Revalidatie team, Arbeidsdeskundige.

Verzuimsoftware
WIM arbo biedt verzuimsoftware waarmee:

  • alle Poortwachterstappen worden bewaakt, je krijgt automatisch een bericht;
  • het gehele poortwachter proces en UWV- dossier kan worden geborgd;
  • automatisch meldingen naar het UWV kunnen worden gedaan;
  • u rapportages kunt opmaken die direct inzicht geven in het verzuim;
  • u voldoet aan alle eisen van de AVG.

 

Verlaag nu je verzuim en verhoog de inzetbaarheid van jouw mensen. Meld je direct aan