×
Volg ons ook op:XInstagramInstagramNaar alle blogs

Vitaliteit als stuwende kracht achter duurzame inzetbaarheid? Onzin!


vrijdag 23 februari 2024De zin en onzin van het investeren in vitaliteit om uitval van medewerkers te voorkomen

Iedereen heeft het tegenwoordig over vitaliteit. Onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” denken overheid, arbodiensten, zorgverzekeraars, etc. dat vrijwel alle problemen die een mens in zijn leven tegen kan komen op deze manier zijn op te lossen.

En dus moeten we met z’n allen werken aan vitaliteit. Dat doe je door bij voorkeur nooit meer alcohol te drinken, weinig en vooral zout- en smaakloos te eten, door naast je werk minimaal 5 uur per week te sporten en je je leven lang te blijven ontwikkelen zodat je hard kunt blijven werken tot je 67e.

De lat ligt dus hoog, misschien wel te hoog. Als ondernemer weet je echter als geen ander dat vitaliteit komt met dat gaan doen waar je goed in bent, waar je energie van krijgt en succesvol in bent. En daar ligt dan ook de sleutel tot succes als je als ondernemer het verzuim binnen je bedrijf positief wil beïnvloeden oftewel wil verlagen.

Preventh werkt dagelijks samen met vele ondernemers en dat levert ons interessante en bruikbare inzichten op die jou ook kunnen helpen om het verzuim te verlagen en de betrokkenheid van je medewerkers verder te verhogen. Onderstaand de 3 gouden inzichten die helpen om jouw mensen duurzaam inzetbaar te krijgen en te houden. Tel uit je winst!

 1. Neem de juiste mensen aan
  Dit is natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan, dat snappen wij ook. Maar zorg ervoor dat als je mensen gaat aannemen dat ze heel goed bij jouw bedrijf passen. Qua kennis en ervaring, zeg maar de harde criteria. Voorkom dat je te zwaar gekwalificeerde mensen op een functie zet. Tegenwoordig vragen ze bijna overal minimaal een HBO-er voor, maar het resultaat is in plaats van een burn-out een bore-out. Hecht ook niet te veel waarde aan ervaring. Nieuwe medewerkers, zeker als ze als mens goed bij je bedrijf passen, pakken dingen snel op en zo zijn je nieuwe medewerkers snel inzetbaar.

  Besteed dus veel aandacht aan de zachte kant. Wat voor mens heb je voor je? Past degene die je voor ogen hebt binnen de cultuur waarvan jij als ondernemer nu eenmaal de drager bent? Als je de juiste mensen niet snel genoeg kunt vinden trap dan niet in de val om genoegen te nemen met minder dan wat het beste bij jou past. Dat keert zich altijd tegen je.

  Ga je op voornoemde wijze te werk dan is dat bijna een garantie op een laag verzuimpercentage en hoge mate van duurzame inzetbaarheid.
 2. Wees duidelijk en oprecht
  De kiem voor hoog verzuim ligt vaak in ontevredenheid. En deze ontevredenheid vindt in veel gevallen haar oorzaak weer in het feit dat gedane beloften niet worden nagekomen en/of dat een verkeerd beeld is geschetst van de werkzaamheden en werkomstandigheden. Beloof nooit iets waarvan je niet op dat moment al zeker weet dat je het kunt nakomen en schuif beslissingen nooit voor je uit.

  Hoe langer het duurt voor dat je je belofte nakomt en hoe langer je wacht met het nemen van beslissingen des te meer neemt de motivatie van jouw medewerkers af en neemt de kans op verzuim, zelfs langdurig, toe. Het enige dat dit gedrag tot gevolg heeft is dat de drempel voor een verzuimmelding steeds lager wordt. De betrokkenheid van je mensen neemt zienderogen af en het zelf niet zelden een reden om te vertrekken.
 3. Ruim tijd in voor een goed gesprek
  Tijd is kostbaar, zeker binnen het MKB. Er is altijd te weinig tijd, we moeten door, klanten wachten op ons. En zo schiet een goed gesprek er niet zelden bij in, met alle gevolgen van dien. Kleine verschillen van mening en inzicht groeien onder invloed van het gebrek aan een goed gesprek uit tot onoverkomelijke problemen. Dus dwing jezelf om minimaal eenmaal per jaar ruimte vrij te maken om echt goed in gesprek te gaan met je medewerkers.

  Doe dat gesprek niet zonder voorbereiding want dan gaat het voornamelijk over banale zaken als wat niet goed is gegaan het afgelopen jaar dan wel beter kan of, nog erger, over arbeidsvoorwaarden. Terugkoppeling over zaken die fout gingen of beter kunnen heb je meestal al eerder gedaan (op het moment dat je dat opmerkte) en zijn hiermee oude koeien. Een gesprek over arbeidsvoorwaarden alleen, zonder fundament waarop de “eis” is gestoeld, kan alleen maar tot teleurstelling leiden.

  Laat je mensen het gesprek voorbereiden langs deze 2 lijnen. Hoe gaat het mentaal met je? En hoe zie jij je verdere ontwikkeling? De eerste zoomt in op hoe het zit met onder meer werk/privé balans en de uitdagingen waarvoor jouw mensen zich buiten het werk gesteld zien terwijl de tweede hen laat nadenken over hoe zij hun toekomst zien op de arbeidsmarkt. Als daar al voor het gesprek over nagedacht is ontstaat er haast vanzelfsprekend een open dialoog waarin mensen zich gehoord en gezien voelen.

Preventh zou geen knip voor de neus waard zijn als we naast bovenstaand inzicht niet ook met adequaat instrumentarium zouden komen om hier handen en voeten aan te geven. Als relatie van Preventh heb je de beschikking over het gerenommeerde loopbaan gereedschap van Jobport. Zij zijn een preventie partner en op hun innovatieve platform kunnen jij en je, toekomstige, medewerkers terecht om met allerlei testen en metingen inzicht te krijgen in hun mentale fitheid en loopbaanontwikkeling en waarmee ze zichzelf een duurzaam inzetbaarheidsinjectie kunnen geven. Veel succes!

 
 
Overige artikelen Nieuws maandag 1 januari 2024
Start met verzuim voorkomen in plaats van schade herstellen
Lees meer